1.

ارزیابی کمی و کیفی مقاله‌های فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی طی دوره 10 ساله (87ـ1378)

دوره 42، شماره 71، آذر 1389
علی موحد؛ پگاه ایزدی

2.

ارزیابی کمی وکیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله (بهار 1376تا بهار 1387)

دوره 35، شماره 0، مهر 1387
دکتر محمدرضا بمانیان؛ منصور ابافت یگانه؛ سید مجید نادری

3.

تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 1388-1384

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 61-85
مسلم شریفی؛ شادمهر میردار؛ بابی سان عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب