1.

ارزیابی اثرگذاری‌ میزان کشندگی ترکیبات آبامکتین، استامی‌پرید و ایندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم‌های مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-81
جواد خوشابی؛ قدرت اله صباحی؛ ایمان شریفیان

2.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری

3.

واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 36-45
فرزانه فروزان؛ محمدامین جلالی؛ مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی

4.

واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 303-311
صادق نخعی مدیح؛ لیلا رمضانی؛ سارا ضرغامی؛ نوشین زندی سوهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب