1.

اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389
رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی

2.

بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 403-426
امید قادرزاده؛ فاطمه غلامی؛ الهه غلامی

3.

بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 265-286
اکبر زارع شاه آبادی؛ مستانه بلگوریان

4.

بررسی عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی معلولان: مطالعۀ موردی معلولان جسمی و حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 327-352
علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا زرین کفشیان

5.

تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی از روابط اجتماعی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-228
ستار پروین؛ ایوب اسلامیان

6.

تحلیل جامعه شناختی واکنش قوم بختیاری به سریال سرزمین کهن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-232
سیمین کاظمی

7.

تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در جوامع روستایی ((مطالعه موردی: دهستان هجدان دشت، شهرستان مهران))

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 851-879
حشمت اله عسگری؛ سجاد شرافت

8.

تحلیل مشکلات فردی- اجتماعی تراجنسی‌ ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-765
مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر

9.

جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 633-660
شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد

10.

سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربة زیستة ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-222
حسین ایمانی جاجرمی؛ مهدی مسعودیان

11.

طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 123-146
زهرا فرضی زاده

12.

طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری (مطالعۀ موردی: زنان فقیر شهری تحت پوشش کمیتۀ امداد شهرستان ارومیه)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 291-310
محمدجواد زاهدی؛ پروانه دانش؛ فیروز راد؛ رضا مجرب قوشچی

13.

طرد اجتماعی مورد مطالعه: طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 599-626
سوسن باستانی؛ فاطمه رهنما؛ مریم قاضی نژاد

14.

مطالعه‌ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

15.

منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 335-356
منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته

16.

موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216
میترا عظیمی؛ مریم ابراهیمی

17.

وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.