1.

اثر مواجهه با بیس فنل آ بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های استروئیدی جنسی در جنس نر ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 197-202
احمد نگین تاجی؛ عبدالعلی موحدی نیا

2.

بررسی تغییرات پاتولوژیک بافت کبد ماهی شانک زردباله Achanthopagrus latus)‌(و بیاح ‌(Liza abu)در خور موسی در پاسخ به آلاینده‌های پتروشیمی

دوره 69، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 301-310
نگین سلامات؛ زهرا سلیمانی

3.

سازگاری‌های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ تحت شرایط اسمزی مختلف

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 165-174
عبدالعلی موحدی نیا؛ احمد سواری؛ امیرپرویز سلاطی

4.

شناسایی و بررسی انگل‌های منوژن آبشش شانک ماهیان زردباله‌(Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)‌وحشی و پرورشی سواحل خلیج فارس

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388
کاظم عبدی؛ بابا مخیر؛ بهیار جلالی؛ ایرج موبدی؛ محمد‌رضا احمدی؛ سعید میرزرگر؛ بهنام مشکی؛ علیرضا باهنر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.