1.

برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 62-43
حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی

2.

بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
مهدی مرادی؛ حبیب هنری؛ عبدالحمید احمدی

3.

ورزش و سیاست

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
مصطفی ملکوتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب