1.

بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری

2.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیرمتمرکز

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 429-449
ولی رستمی؛ مهدی بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب