101.

توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 565-584
مهدی افخمی اردکانی

102.

جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 375-403
محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی

103.

جنبة تاریک سرمایة اجتماعی: بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تمایل به فساد اداری

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 425-449
حسن دانایی فرد؛ زینب مولوی؛ آرزو سهرابی

104.

چارچوبی برای سرمایۀ اجتماعی از منظر قرآن کریم: یک مطالعۀ کیفی

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 421-444
جعفر ترک‌زاده؛ معصومه محترم؛ ابوالفضل گائینی

105.

چارچوب عوامل ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 231-247
بهاره محمدی گوندره؛ حسین معینی؛ رسول عباسی

106.

دینداری و تأثیر آن در سرمایة اجتماعی خانواده (مورد مطالعه: خانواده‌های ساکن شهر قم)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 435-452
مجید سلیمانی؛ علی باقی نصرآبادی؛ رضا فاضل

107.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیینی جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-282
سیاوش خدایاری؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان

108.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت‌مندی از مهاجرت درشهرستان بهارستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 663-684
حسین محمودیان؛ سعید مقدس

109.

روش‌های توسعة پایدار سرمایة اجتماعی بر مبنای تثبیت زیرساخت‌های فرهنگ دینی از دوران کودکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 181-207
احمد صابری مجد؛ محمد ادیبی مهر؛ حسن زارعی متین

110.

سرمایة اجتماعی به مثابة راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پژوهشی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 235-260
سید مجتبی حسینی فرد؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور

111.

سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350)

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388
علی حسین صمدی

112.

سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان: یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفی‌‌ـ کمّی)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 285-321
میر هادی موذن جمشیدی؛ روشنک روحی

113.

سرمایة اجتماعی و عنایت الهی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 483-499
محمد علی عبدالهی

114.

سرمایۀ اجتماعی از منظر قرآن؛ مؤلفه‌ها، عوامل، راهبردها

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 149-168
علی حمیدی‌زاده؛ هادی ظفری؛ سلمان بابایی گواری

115.

سرمایۀ اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه و نقش میانجی تسهیم دانش

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 547-569
علیرضا امینی؛ پیمان دولتشاه؛ حمیدرضا فتاحی

116.

سرمایۀ اجتماعی دانشگاهی: مقایسۀ دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در ایران و هند

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 749-769
سید هادی مرجائی

117.

سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده در میان دانشجویان (مطالعۀ دانشگاه‌های شهر بندرعباس)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-104
فهیمه مردانی‌فر؛ مصطفی ظهیری‌نیا؛ یاسر رستگار

118.

سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در احساس امنیت (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 585-603
علی میر؛ سعید میر؛ معصومه خلیل زاده

119.

سرمایۀ اخلاقی مولد سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-44
حسن زارعی متین؛ فاطمه شمسی؛ مرضیه ادیب زاده

120.

سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات با تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوری مجموعه‌‌های راف

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 251-273
محمد قزل ایاغ؛ عبداله مخملی؛ هادی مخملی

121.

سنجش رابطۀ دینداری و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با احساس تنهایی: مقایسۀ زنان شاغل و غیرشاغل

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 525-548
مریم سروش؛ پگاه ادیبی پارسا

122.

شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فرحزاد شمالی، تهران)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 233-261
صبا خراسانی مقدم؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

123.

شبکه‌های مجازی، گزینش عقلانی و مشارکت سیاسی آنلاین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-57
یعقوب احمدی؛ پروین علی‌پور

124.

شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزة خدمت‌محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان)

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 233-250
علی حمیدی زاده؛ علی اصغر رشید؛ نیما سلطانی نژاد

125.

شناخت و طبقه‌بندی ابعاد و نظریات تغییر در مداخلات توسعۀ اجتماع‌محور مبتنی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 319-343
علیرضا نفیسی؛ سیدحسین اخوان‌ علوی؛ علی ملکی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.