1.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

2.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

3.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

4.

معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 127-136
علیرضا محمدزاده؛ محمدرضا محمدی قرقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب