1.

بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی؛ پژوهشی انسان‌شناختی در ارامنه تهران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 27-7
نعمت‌الله فاضلی؛ محمد رسولی

2.

تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387
مظفر صرافی؛ مجید عبدالهی

3.

تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 187-205
محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام الدین باب گوره

4.

رابطة یک‏جانشینی و نظام خویشاوندی

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 161-186
منیژه مقصودی؛ زهره انواری

5.

ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 343-360
اسدالله یاوری؛ زهرا اژئر

6.

رفتارهای شهروندی در جامعه دینی

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 119-142
حمید زارع

7.

ژان ژاک روسو و بسط ایده شهروندی مدرن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 307-325
شروین مقیمی زنجانی

8.

سینما، نئولیبرالیسم و طبقات فرودست: تحلیل اجتماعی فیلم «من، دنیل بلیک» اثر کن لوچ

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 222-245
محسن ماندگاری

9.

طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 789-817
میثم اللهمرادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

10.

کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 115-137
توکل حبیب زاده؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی

11.

کنش مسئولانه در فرایند جامعه‌پذیری زیست‌محیطی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 285-308
رامین مرادی؛ ایمان خشت زر؛ مریم مختاری

12.

مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-250
ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی

13.

نقش سواد رسانه‌ای در تحقق گفتمان حقوق شهروندی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 921-937
زین العابدین یزدان پناه؛ مهناز بیات کمیتکی

14.

وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388
مهری بهار؛ علی حاجی محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب