1.

اثر شوک‌های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 233-251
محمد مولایی؛ عدی علی

2.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353)

دوره 21، شماره 3، تیر 1387
علی اکبر فرهنگی؛ سعید شیرکوند

3.

بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 23-44
حسن سبحانی؛ محمدرضا برخورداری

4.

بررسی نقش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون‌زای نئوکلاسیکی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 87-106
حسین کاوند؛ ارغوان نوین واجاری

5.

تأثیر درآمدهای نفتی بر راهبرد دفاعی ایران در واپسین سالهای حاکمیت پهلوی

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 149-172
ژامک ماشاءالهی

6.

میانجیگری در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی: عمان تا پایان دورة سلطنت سلطان قابوس در سال ۲۰۲۰م)

دوره 1، شماره 2، 1402، صفحه 215-233
فاطمه شایان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب