1.

اجرای سامانه‌های ماهواره‌ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 909-926
سیدعلی خزائی

2.

بررسی قابلیت مدل سستامینن مدل‌سازی خطای وَردسپهری (تروپوسفری) در تصحیح مشاهدات GPS

دوره 36، شماره 1، بهار 1389
بیژن شورچه؛ علیرضا آزموده اردلان

3.

مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری

4.

مطالعه اقلیم‌شناختی محتوای الکترون کلی (TEC) یون‌سپهری با استفاده از داد‌های شبکه‌بندی شده ایستگاه‌های GNSS

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 149-157
محمد جغتایی؛ نیلوفر جوینده؛ محمدحسین معماریان

5.

مقایسة تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرندة GNSS

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-133
علیرضا آزموده اردلان؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدهادی رضوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.