1.

اثر پیش آماده‌سازی ایسکمی با تواتر مختلف بر پروتکل شبیه‌سازی شده جودو و آپوپتوز ناشی از آن

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 51-64
فاطمه صغری رحیمی؛ امین فرزانه حصاری؛ پروین فرزانگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب