1.

پهنه‌بندی و برآورد میزان حرکات دامنه‌ای و مخاطرات آن در شهرستان هشترود با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و مدل MABAC

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 133-150
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ صالح اصغری سراسکانرود


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب