101.

کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
ابوالفضل حری

102.

گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-50
علی رضا محمدرضایی؛ فاطمه اکبری زاده

103.

گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 539-556
محمد آهی

104.

مبانی تاریخمندی قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی‌شناختی آن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 659-680
محمد عرب صالحی

105.

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-105
فرزاد پارسا؛ جمال بادروزه

106.

مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 371-396
محمد موزیری قیری؛ علی شاه نظری درچه

107.

مراد از سبب، به‌عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 377-396
سید سعید میری؛ رضا سعادت نیا؛ علی فخاری

108.

مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-93
مریم زیبائی نژاد

109.

مروری بر سابقة تفاؤل و تطیر و بازتاب آن در برخی تواریخ و متون ادب فارسی

دوره 53، شماره 1، بهار 1382
دکتر اسماعیل حاکمى

110.

مطالعه مورد پژوهانه در تاثیر قرآن در ادبیات فارسی ( اشعار بهار)

دوره 37، شماره 1، بهار 1383
وحید سبزیان پور

111.

معجزات پیامبر اسلام (ص ) در مثنوی معنوی

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر عبدالرضا سیف

112.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
مظاهر احمد توبی

113.

معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-23
ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی

114.

مفاهیم تربیتی اسلام از دیدگاه قرآن در ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383
وحید زارع گاوگانی

115.

ملا صدرا و تبیینی نو از مسئلۀ مسخ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-74
محمد تقی شاکر؛ محمود قیوم زاده

116.

مؤلفه‌های معنایی واژۀ «عربی» در قرآن‌کریم (از طریق واکاوی معنایی و نحوۀ‌ چینش همنشین‌های آن در آیات)

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 259-278
حبیبه قیصری؛ قاسم فائز؛ عبدالهادی فقهی زاده

117.

نسبت بین قرآن و رمان: قصه یوسف پیامبر در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 187-204
محسن صبوریان

118.

نصوص دینی و نقش انسان در معماری مسجد

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
مهندس محمد کاظم سیفیان

119.

نقدی بر اعجاز القرآن ابوبکر باقلانی

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379
زاهد هاشمیان فرد

120.

نقدی بر تفکر انکار مَجاز در قرآن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 69-86
کیامرث شَهولی کوشوری

121.

نقد مبانی سلفیه در توحید

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
علی اله بداشتی

122.

نقد نظریۀ «الهیات فمینیستی در قرآن» از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 631-653
علی حسن‌نیا؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ محمود صیدی

123.

نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 301-320
مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا

124.

نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
محمدحسین حدادی؛ فرح نارنجی

125.

نقد و بررسی سندی و دلالی روایت امیرالمؤمنین مبنی بر وجود اغلاط متنی در قرآن‌کریم

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 505-487
احمد میرزایی؛ مجید معارف؛ بهزاد حمیدیه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.