1.

ارزیابی تأثیر تأسیسات و تجهیزات شهرهمدان بر تمایلات رفتاری گردشگران با میانجی‌گری تجربه ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402
حامد عباسی؛ محسن کریمی

2.

بررسی جشن‌های ایرانشهری در شعر شاعران سدۀ چهارم هجری با تکیه بر یتیمة الدهر ثعالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402
کاوه قنبری؛ علی اکبر فراتی

3.

تبیین ژئواکونومیک جاده ابریشم و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402
حمید رضا ملی؛ افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ مراد کاویانی راد

4.

عوامل اجتماعی اثر گذار بر شناخت افراد از علل فقر در شهر اصفهان (ارایه مدلی برای سنجش پنداشت از فقردرایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402
حسن رضا یوسفوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب