1.

بررسی جشن‌های ایرانشهری در شعر شاعران سدۀ چهارم هجری با تکیه بر یتیمة الدهر ثعالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402
کاوه قنبری؛ علی اکبر فراتی

2.

تبیین ژئواکونومیک جاده ابریشم و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402
حمید رضا ملی؛ افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ مراد کاویانی راد

3.

عوامل مؤثر بر انتخاب لباس اجتماع بانوان با رویکرد مدیریت بدن فوکو و گیدنز (مطالعه موردی: زنان 20 تا 30 ساله در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402
مریم مونسی سرخه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب