1.

بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق بر انتقال اندازه حرکت در طول کانال مرکب به روش اندازه‌گیری مستقیم

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 439-450
فواد مطوری؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب