1.

ارزیابی آزمایشگاهی و صحرایی عصارهگیرهای مختلف جهت تعیین پتاسیم قابل دسترس گیاه برنج

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
حسن شکری واحد؛ مسعود کاوسی؛ حسام مجللی؛ شیرین ملیحی

2.

ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 935-947
سمانه زاده پاریزی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عیسی اسفندیارپور

3.

تأثیر نوع عصاره‌گیر و نسبت خاک به عصاره‌گیر بر استخراج میزان پتاسیم قابل جذب خاک

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1481-1497
کریم شهبازی؛ میثم چراغی؛ مصطفی مارزی؛ کبرا سادات هاشمی نسب زواره


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب