1.

ارتباط بین تغییر اقلیم و رویدادهای حدی

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
فرحناز تقوی

2.

ارزیابی عملکرد مدل‌های CMIP5 در تحلیل فراوانی دو متغیره مفصل-مبنای ویژگی‌های خشکسالی در بخش جنوبی حوضه آبریز کارون

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 153-172
منصوره کوهی؛ مرتضی پاکدامن

3.

بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظورشناخت پیامدهای زیست محیطی

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
فرحناز تقوی؛ حسین محمدی

4.

تحلیل خطر احتمالی زلزله و ارزیابی جنبش نیرومند زمین در جنوب غرب البرز

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 311-323
فرشته پورمحمد؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان؛ بهرام عکاشه؛ مسعود مجرب

5.

تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش جنگل تصادفی در حوزه آبخیز دریاچه نمک

دوره 77، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-15
سعید خسروبیگی بزچلویی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب