1.

تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 259-277
علیرضا فصیحی زاده

2.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
حسن بادینی

3.

مسئولیت مدنی و ورشکستگی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-24
محسن ایزانلو؛ روزبه جباری زاده

4.

مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 57-76
حسن بادینی

5.

مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب