1.

ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 421-436
پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی

2.

ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت‌های بدنی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 949-965
سروش آریانپور؛ سید رضا حسینی نیا؛ حسن بحرالعلوم

3.

بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168
چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده

4.

تأثیر واسطه ای خودکارامدی ورزشی بر رابطۀ بین کمالگرایی و اضطراب رقابتی

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 5-27
محمدعلی بشارت؛ داود حومینیان؛ محمدحسین قهرمانی؛ بهنام نقی پورگیوی

5.

تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
علی جلیلی؛ مسعود حسینچاری

6.

تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 183-382
الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی

7.

رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-18
حسن محمدزاده جهتلو؛ ماندانا حیدری

8.

مدل ساختاری ارتباط بین خودکارامدی مربیان، خودکارامدی جسمانی و لذت‌بخشی فعالیت بدنی دانش‌آموزان از درس تربیت ‌بدنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-120
جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری؛ سهیل سمیعی

9.

مقایسة خودکارامدی و تحمل ابهام در ورزشکاران گروهی و انفرادی با افراد غیرورزشکار

دوره 32، شماره 32، آبان 1386
محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب