1.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1307-1329
کیامرث جهانگیر؛ ولی رستمی؛ بهاالدین تاری

2.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 777-795
عبدالحسین شیروی؛ محمدابراهیم داستانپور حسین ابادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب