1.

کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 225-248
صادق امین دهقان؛ نجادعلی الماسی؛ ابراهیم یاقوتی

2.

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 309-329
محمدرضا ظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب