1.

بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 39-58
حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی

2.

تحلیل جایگاه درخت کنار در فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانۀ فارس با تکیه بر شهرستان جهرم

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 123-148
فاطمه تسلیم جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب