26.

ضمان مالم یجب

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
احمد باقری

27.

طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، بهار 1387
محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش

28.

عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 27-42
رضا رسولی؛ بهنام شهایی؛ مهناز صفایی

29.

عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60
وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی

30.

عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 434-415
احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری

31.

فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

32.

مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-109
آیدا شاهنیانس؛ محمد زیار

33.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 130-113
حامد خوبیاری؛ سید محمد صادق طباطبایی

34.

نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

دوره 52، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-98
ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.