1.

ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-57
عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری

2.

بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 78-95
مهدی گل‌وردی؛ حسن دانایی‎فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی

3.

خط‌مشی‌گذاری جمعیّت در ایران (نتایجی از مطالعه مرور دامنه‌ای)

دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 89-111
بهرام صمدنیا؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه ترابی؛ سیدحسین کاظمی؛ رسول صادقی

4.

شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 126-153
حسین اصلی پور

5.

شناسایی و انتخاب مسائل عمومی جهت بهبود تصمیمات توسعه‌ای مدیران محلی مطالعه موردی: مناطق محروم استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402
سیدکمال واعظی؛ علی وطن دوست

6.

گونه‌شناسی روایت‌های خط‌مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-73
نیما پروین؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری

7.

نقش گروههای فشار در شکل دهی خط مشی عمومی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385
اسدالله کرد‌نائیج

8.

واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 506-528
هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب