1.

ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 203-230
عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی

2.

جمع‌سپاری خط‌‌مشی و جلب مشارکت عامّه در فرایند خط‌مشی‌‌گذاری عمومی: درس‌آموزه‌هایی برای ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 185-205
محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ زینب شهسواری

3.

طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 133-150
ماجد بهامین؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم میرزمانی؛ عادل آذر؛ محمد خوش چهره

4.

طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 83-106
فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب