1.

تاثیرهندسه کانال تقرب بر قدرت چرخش گرداب و ضریب آبدهی آبگیرقائم

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
سیدمحمدعلی زمردیان؛ محمدرضاشجاعیان

2.

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 301-310
علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب