1.

اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
محمدعلی شیرخانی؛ حمیدرضا قوام ملکی

2.

بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388
قهرمان عبدلی؛ لقمان لهراسبی پیده

3.

پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی

4.

تأثیر مؤلفه‌های حقوق بشری بر سازمان‌های بین‌المللی انرژی با تأکید بر اوپک

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19
بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی

5.

تسلّط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج فارس و تهاجم نظامی ایالات متّحده به عراق

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 205-232
محمدرضا تخشید؛ مهدی متین

6.

چشم اندازی از اوپک در عصر جهانی شدن (مورد پژوهی : سازمان جهانی تجارت)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 271-285
ناصر فرشادگهر

7.

سیاستگذاری در همکاری های بین المللی با رویکرد نظریه بازی تکراری و کابرد آن در OPEC

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-27
قهرمان عبدلی؛ محمدجواد ناخدا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب