26.

انتقال ژن های هایگرومایسین فسفوترانسفراز و بتاگلوکورونیداز به برنج به روش زیست پرتابی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
عباس عالم زاده؛ بهزاد قره یاضی؛ سید بدر الدین ابراهیم طباطبایی

27.

برآورد اثرات ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای برخی از صفات کمی در برنج

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388
پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

28.

برآورد اثرات ژن و ترکیب پذیری عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388
لیلا آهنگر؛ غلامعلی رنجبر؛ محمد نوروزی

29.

برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
مریم حسینی؛ رحیم هنرنژاد؛ علیرضا ترنگ

30.

برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن در ارقام و لاینهای برنج از طریق تجزیه لاین × تستر

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
عباس حاجی پور باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمد نوروزی

31.

برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 29-38
مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده

32.

بررسی آب مجازی درون‌حوزه‌ای در حوضه آبریز سفیدرود

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 569-579
محبوبه آقاجانی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ مریم نوابیان

33.

بررسی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی : ارقام پرمحصول برنج)

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
سید صفدر حسینی؛ محمد خالدی

34.

بررسی اثر دما ی خشک کن و رطوبت شلتوک روی راندمان تبدیل ارقام آمل -3 وهزاربه برنج سفید

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
نادعلی بابائیان جلودار؛ حبیب الله عارفی

35.

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386
نصرت اله نجفی؛ حسن توفیقی

36.

بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
رحیم هنر نژاد؛ علیرضا ترنگ

37.

بررسی پایداری عملکرد دانۀ لاین‌ها و ارقام برنج با استفاده از روش امی (تأثیرات اصلی افزایشی و تأثیرات متقابل ضرب‌پذیر)

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 445-452
خداداد مصطفوی؛ سید صادق حسینی ایمنی؛ مرتضی فیروزی

38.

بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 25-36
حسین ‏رحیم سروش؛ احمد ‏اشراقی

39.

بررسی تاثیر پاربویلینگ برنج به وسیله امواج مایکروویو بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 299-304
داود قنبریان؛ ماشاالله ولایی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ حمید رضا آقا گل زاده

40.

بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 53-60
مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی

41.

بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 787-799
علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور

42.

بررسی ترکیب‌پذیری لاین‌ها و ارقام برنج با استفاده از تجزیه دی‌آلل

دوره 41، شماره 1، بهار 1389
سید مصطفی صادقی؛ حبیب اله سمیع زاده؛ مهرزاد اله قلی پور

43.

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
مهرزاد اله قلی پور؛ محمدصالح محمد صالحی؛ علی اکبر عبادی

44.

بررسی حاصلخیزی اراضی شالیزاری با استفاده از شاخص تلفیقی باروری خاک

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1211-1226
مریم شکوری؛ شهرام محمود سلطانی؛ محمد تقی کربلایی آق ملکی؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ علی پورصفرطبالوندانی

45.

بررسی راندمان کود نیتروژنی در دو سطح ماده آلی خاک برای برنج رقم ندا

دوره 42، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 183-189
محمد محمدیان؛ صاحب سودایی مشایی؛ ولی محمد فلاح

46.

بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج

دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 617-628
مریم سرائی؛ مرتضی مبلغی؛ مرتضی نصیری؛ مجتبی نشایی مقدم

47.

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 273-282
پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

48.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 151-162
سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد

49.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام

2-41، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 287-297
علیرضا جمشیدی؛ مصطفی تیموری؛ معصومه جمشیدی؛ سودابه سرابی

50.

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری و اثر ژن در کنترل صفات مختلف در برنج از طریق تلاقی دای‌آلل

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388
نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ اسماعیل حسن نتاج

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.