1.

بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
قاسمعلی عمرانی؛ مهیار صفا؛ فریده گلبابایی

2.

مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-134
سیروس جعفری؛ الهام بردبار؛ منصور غنیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب