1.

ارزیابی کمّی و اثرهای اقتصادی برداشت سماق بر درآمد خانوارهای روستایی شهرستان هوراند، آذربایجان شرقی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 127-136
بهزاد قلیزاده؛ احمد علیجانپور؛ سجاد قنبری

2.

عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 827-838
بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ فاطمه ذاکریان؛ زهره امامی بیستگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب