1.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه

2.

بررسی تغییرات هورمونی، پاسخ ایمنی و زمان بازگشت به تولید در مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره تولک حاوی پودر یونجه

دوره 72، شماره 4، دی 1396، صفحه 457-465
احسان شهرامی؛ حسن رکنی

3.

تأثیر منابع سولفات، هیدروکسی کلرید و کمپلکس آلی منگنز در جیره بر کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار مسن

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 131-141
مهران جمشیدیان قلعه سفیدی؛ فاطمه شیرمحمد؛ مرتضی مهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب