1.

تنوع ریختی، شاخص‌های رابطه طول-وزن و وضعیت جمعیت‌های پاییزه و بهاره ماهی شاه‌کولی خزری Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) در رودخانه‌های سفیدرود و سیاه‌درویشان حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-83
کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ سیده نسرین نیک مهر

2.

رابطه طول-وزن چهار گونه تجاری در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-4
فرهاد کنیه؛ فرشته زراعت پیشه

3.

رابطه‌ی طول-وزن و فاکتور وضعیت سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه‌ی زاو پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 48-54
آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه

4.

مقایسه برخی پارامترهای زیستی ماش‌ماهی Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) در بخش جنوب‌غربی حوضه دریای خزر

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-122
عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب