1.

تعاملات میان سیاست‌های شهری و زیستِ غیررسمی تهیدستان در فضای شهری: ارائه یک مدل نظری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-24
مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ بهاره آروین

2.

روند‌ معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت: مطالعه شهر تهران 1358-1345

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-21
احمد نادری؛ آریاسپ دلورانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب