1.

ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 609-632
مرتضی رحیمی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری

2.

بررسی مؤلفه‌های الگوی سیاست‌گذاری در حوزۀ رسانه (گذر از نهادگرایی کلاسیک به نهادگرایی جدید)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-97
محمد توحیدفام؛ علی توسرکانی

3.

نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 969-988
مسعود غفاری؛ محمد رادمرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب