1.

اثر تعداد چرخه های تر و خشک شدن بر پایداری ساختمان، توزیع اندازۀ ذرات و سیستم منافذ خاک

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 759-767
آزاده صفادوست

2.

الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) در منطقۀ رفسنجان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 289-298
ابوالقاسم توکلی زاده؛ محمدرضا حسنی؛ زهرا شیبانی تذرجی

3.

تعیین برنامه نمونه‌برداری و الگوی توزیع فضایی سنک قوزه پنبه Creontiades pallidus وشکارگرهای Chrysoperla carnea و Nabis capsiformis

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
علی جعفری؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سید مهدی حسینی

4.

تیپ آمیزشی و وضعیت باروری در جمعیت های قارچ Bipolaris sorokiniana، عامل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم در ایران

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 1-14
فرشاد کرمیان؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب