1.

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 19-27
فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

2.

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

دوره 43، شماره 2، آذر 1391، صفحه 243-250
نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

3.

مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دو گونه میزبان آزمایشگاهی متداول

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
یعقوب فتحی‌پور؛ همت دادپور مغانلو

4.

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور

5.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
نازنین مستقیمی؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب