1.

اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-160
انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی

2.

ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 965-979
گلنوش حسینی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ افشین علیزاده شعبانی

3.

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 543-554
مسعود یوسفی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حسین آذرنیوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب