1.

اثر تنظیم‌کننده‌های رشدگیاهی بر القای کالوس و بررسی تأثیر الیسیتورها بر تولید لیمونن در کشت ‏سلولی به‌لیمو (‏Lippia citrodora‏) ‏

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 889-898
فریما دانشمندپور؛ پریسا عبداللهی؛ منصور امیدی

2.

اثر سالیسیلیک‌اسید و متیل‌جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topas

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 915-923
محمد زمانی؛ حسین مرادی؛ ویدا چالوی؛ سید کمال کاظمی تبار امیر کلایی

3.

افزایش تظاهر برخی از ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تیمار شده با سطوح مختلف ملاتونین تحت تنش شوری

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 235-247
مریم محمدی؛ امین ابراهیمی؛ محمد رضا عامریان

4.

بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس برخی از گونه‌های بومادران (Achillea spp.) متعلق به نواحی مختلف ایران

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 41-53
الهه فیاض؛ علیرضا عباسی؛ محمدرضا نقوی؛ همایون خیری

5.

تأثیر اسیدسولفوریک و کودهای زیستی بر میزان کامازولن، اسانس و ویژگی‌های کمی بابونۀ آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 48، شماره 3، آذر 1396، صفحه 855-864
علیرضا ابدالی مشهدی؛ مریم مرادی مجد؛ عبدالمهدی بخشنده؛ احمد کوچک زاده

6.

تأثیر پوتریسین بر عملکرد گل خشک و ترکیبات مؤثره اسانس بابونه آلمانی در رژیم‏های مختلف رطوبتی

دوره 25، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 669-684
حسین نظری؛ علی نادری عارفی

7.

تولید تریگونلین در کشت سلولی گیاه شنبلیله (‏Trigonella foenum-graecum‏) تحت تأثیر ‏الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 515-523
بهجت السادات عقیلی؛ پریسا عبداللهی؛ منصور امیدی

8.

مقایسۀ سطح تظاهر ژن‌های مؤثر در زیست‌ساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با عامل‌های رونویسی WRKY و bZIP در مراحل مختلف نموی گیاه خشخاش افیونی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 319-328
مهدی رضایی؛ محمد رضا نقوی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علیرضا عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب