1.

تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
مجید روزبه؛ معصومعلی پوسکانی

2.

تخمین میزان سوخت مصرفی تراکتور ناشی از تغییرات نسبت ظاهری تیغۀ گاوآهن قلمی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 201-208
امید تاج بخش؛ سیدحسین کارپرورفرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب