1.

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل ساهکل

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
غنچه رسام؛ کاظم دوست حسینی

2.

بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده

3.

بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ کرافت از جوان چوب افراپلت

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
رضا نقدی؛ سیدضیاءالدین حسینی؛ حسین رسالتی

4.

مطالعه مقدماتی تعیین ویژگی‌‌‌‌های الیاف شترهای بومی ایران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
مهناز صالحی؛ نصرت‌اله طاهرپوردری؛ فریبا ایزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب