1.

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل ساهکل

دوره 55، شماره 2، تابستان 1381
غنچه رسام؛ کاظم دوست حسینی

2.

تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی درخت راش (Fagus orientalis) با استفاده از تابع گوسی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 399-415
سیدجلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ بارت مویس؛ جعفر فتحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.