1.

بررسی رابطه ویژگی های اکولوژیک جوامع گیاهی و واحدهای ژئومرفولوژی مطالعه موردی: منطقه بارون آذربایجان غربی

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
حسن احمدی؛ احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ ولی ا... مظفریان

2.

بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 13-29
ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور

3.

بررسی کارایی عکس ماهواره‌ای کاسموس درتهیه نقشه اشکال فرسایش

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ حسن احمدی

4.

چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387
فرزاد ستوهیان

5.

مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب