1.

انتخاب سیستم مناسب آبیاری تحت فشار با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (مطالعة موردی: شبکة آبیاری جامیشان)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 135-150
بهمن فرهادی بانسوله؛ شادی احمدی؛ حسین میرزایی تختگاهی

2.

برهمکنش اثرات شوری آب و کم‌آبیاری بر رشد ذرت دانه‌ای در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری یک ردیفه در منطقه باجگاه استان فارس

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1997-2008
محبوبه لرمحمدحسنی؛ رضوان طالب نژاد؛ مسعود نوشادی

3.

تاثیر کم‌آبیاری و شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک در کشت ذرت دانه‌ای در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری

دوره 55، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 415-429
محبوبه لرمحمدحسنی؛ رضوان طالب نژاد؛ مسعود نوشادی

4.

توسعه و ارزیابی یک روش کاربردی جهت محاسبه افت فشار در لوله‌های آبده با قطره‌چکان داخل خط

دوره 52، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2143-2153
سعید زمانی؛ روح‌الله فتاحی نافچی

5.

مقایسه گرفتگی چند نوع قطره‌چکان داخل خط در اثر نفوذ ریشه تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 529-537
مرضیه محمدیان؛ مهدی قیصری؛ فروغ فاضل؛ نعمت الله اعتمادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب