1.

طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسلامی –ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعۀ آن

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 351-377
حمیدرضا خان محمدی هزاوه؛ حسن زارعی متین؛ محمد میره ای؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی

2.

مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-250
ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی

3.

مطالعۀ تأثیر ابعاد فرهنگ شهروندی بر رفتار فرهنگی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی)

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 395-412
رضاعلی محسنی؛ سید محمد الحسینی؛ محمدرضا انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب