1.

اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه در شرایط آب‌و‌هوایی کرمان

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 827-840
نجمه جامی؛ سید محسن موسوی نیک؛ مهدی نقی زاده

2.

اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’

دوره 16، شماره 3، آبان 1393، صفحه 693-706
سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب