1.

آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 285-308
محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاهکرمی

2.

بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 375-392
محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاه کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب