1.

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 33-44
علی اصغر شیرازی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد

2.

جهان‌پادشاهی و دین جهانی، الگوی تعامل شاپور یکم و مانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23
وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی

3.

صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1384
حسین علیزاده غریب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب