1.

ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 571-590
مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ مهدی قباد نژاد؛ رحیم رحیمی

2.

تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 625-647
مهدی بصیرت؛ مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ عامر دهقان نجم ابادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب